„Moving Cinema“ – europinis projektas, pradėtas įgyvendinti 2014 m. rugsėjo mėnesį. Mes siekiame kurti stiprų ryšį tarp kino ir jaunų žmonių, suteikti jiems galimybes tapti savarankiškais žiūrovais ir, galiausiai, ugdyti jautrią ir aktyvią publiką, gebančią priimti ir vertinti įvairius kinematografinius kūrinius. Projekto dėmesio centre šiuolaikinis ir klasikinis Europos autorinis kinas. Ypač domimės tokiais filmais ir kino kūrėjais, kurie neatitinka vyraujančių kino kūrimo tendencijų, bet gali suteikti jauniems žmonėms gilias ir prasmingas patirtis.

Siekdami šių tikslų, vystome keturias esmines projekto veiklas: filmų peržiūros ir pokalbiai; filmų programų sudarymas; filmavimo mobiliaisiais įrenginiais dirbtuvės (siejant kino kūrimą su filmų žiūrėjimu); filmų peržiūros VoD platformose. Kiekviena veikla pasižymi įvairiomis praktikomis ir metodais, kuriuos analizuojame, tobuliname ir detaliai aprašome.

Detalūs projekto veiklų aprašymai yra publikuojami mūsų interneto svetainėje ir prieinami visiems besidomintiems: organizacijoms, institucijoms, pavieniams asmenims. Norėdami dalintis projekto metu sukurta ar/ir vystoma metodika, mes taip pat rengiame mokymus projekto partnerių šalyse ir kitose Europos vietovėse.

Įgyvendindami projekto veiklas, kuriame kino teatrų ir festivalių bei kitų filmų rodymo vietų, mokyklų, mokytojų ir kino kūrėjų tinklą, kuris galėtų sėkmingai veikti kino edukacijos srityje.

Nuo 2014 metų projektą „Moving Cinema“ įgyvendina ir plėtoja „A Bao A Qu“ kartu su partneriais: „Meno aviliu“ (Lietuvoje) ir „Os Filhos de Lumière“ (Portugalijoje). 2015 metų „Judančių vaizdų centras“ (Škotija) įsijungė į projekto veiklą „Jaunieji kino „programuotojai““, o Prancūzų sinemateka pradejo kartu vystyti virtualią erdvę „Inside Cinema“, pristatančią garsių ir mažiau žinomų jaunų kino kūrėjų kūrybinį procesą.

A project by